25 Międzynarodowy Salon Sztuki w Lublinie 2020

  • Lublin

    Lublin

Z wielką przyjemnością informuje, że zostałam zakwalifikowana do udziału w wystawie pokonkursowej 25 Międzynarodowego Wschodniego Salonu Sztuki w Lublinie 2020.

Jury 25. Międzynarodowego Wschodniego Salonu Sztuki w Lublinie w składzie:

Prof. Andrzej Bednarczyk /Rektor ASP Kraków/ Dr hab. Mariusz Drzewiński Prof. UMCS / Dyrektor CSK w Lublinie, Wydział Artystyczny UMCS / Dr hab. Wojciech Mendzelewski /Wydział Artystyczny UMCS, Prezes Okręg Lubelski ZPAP/ Jolanta Męderowicz /Historyk sztuki, KUL, LTZSP, ZPAF O/Lublin/ Prof. Krzysztof Szymanowicz /Dyrektor Wydziału Artystycznego UMCS/ Prof. Artur Winiarski /ASP Warszawa/ Prof. Ewa Zawadzka /ASP Katowice/ na podstawie dokumentacji 410 prac nadesłanych przez 162 artystów z Polski, Białorusi, Norwegii, Ukrainy, wyłoniło do wystawy pokonkursowej prace 72 artystów.

"...Tradycja Lubelskich Salonów Sztuki sięga czasów powstania lubelskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków w 1936 roku. Ich kontynuacją są organizowane od 1993 roku wystawy Wschodniego Salonu Sztuki, jako najważniejszej i największej cyklicznej prezentacji sztuki współczesnej we wschodniej Polsce. Tegoroczny jubileuszowy 25. Wschodni Salon Sztuki został zorganizowany w nowej konkursowej formule. Prezentacja wystawy będzie miała miejsce w Galerii Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - współorganizatora wydarzenia. Pragniemy, aby nowa formuła Międzynarodowego Konkursu stała się przeglądem najciekawszych postaw twórczych. Zwracając się do szerokiego grona artystów plastyków, chcemy wyeksponować różnorodne tendencje, poszukiwania oraz wrażliwość artystyczną zarówno w zakresie formy jak i treści. Jesteśmy przekonani, że zaprezentowane dzieła będą przyczyną do pogłębionej refleksji na temat aktualnej sztuki i pozwolą je usytuować w szerszym kontekście sztuki europejskiej oraz światowej"

Wernisaz : 27 listopada 2020