o mnie / about me

 "Artysta musi mieć coś do powiedzenia, ponieważ jego (głównym) zadaniem nie jest opanowanie formy lecz dopasowanie jej do treści."
Kandynski

 

Iza Kostiukow

Urodzona w Giżycku. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Dyplom w pracowni prof. Jacka Jagielskiego uzyskała w 1993 r. Uprawia malarstwo sztalugowe.

Uczestniczyła w wielu wystawach oraz plenerach artystycznych o randze międzynarodowej. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych: we Francji, Włoszech, w Niemczech, w Turcji, Bułgarii w Czechach, na Słowacji, na Litwie. 

Pracuje w Galerii Centrum Kultury i Sztuki – Wieża Ciśnień w Koninie, gdzie prowadzi zajęcia w pracowni rysunku i malarstwa. Jest tez kuratorką plenerów malarskich 

W latach 2013 i 2014 we współpracy z ABC Gallery w Poznaniu organizowała Międzynarodowe Plenery Artystyczne – Summer Jam.

.  

W 2011 r. wyróżniona przez Prezydenta m. Konina Odznaką Honorową: „Za zasługi dla miasta Konina.

W 2017 r. przyznano jej statuetkę Kariatydy w kategorii: Twórca - za konsekwentną postawę malarską oraz upowszechnianie sztuk plastycznych. 

W 2021 r. otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

„Co zatem znajdziemy w obrazach Izy Kostiukow? Żywioły i miary. Rozwichrzone gesty wstrząsane dynamiką niemożliwą do poskromienia oraz proste kreski, jak linijki przykładane do niesfornie wijącej się ryby. Gesty łukowo atakują brzegi obrazów, linie usilnie starają się uchwycić resztki policzalnego porządku. Ta dychotomia, rodem z kwadratury koła, z niepoliczalności stosunku 1:3,1415926535… jest nieusuwalna. Nie wszystko można przewidzieć. Nie wszystko można przeliczyć. Nie wszystko można chwycić „za pysk” i podporządkować sobie. Są takie wymiary świata, wobec których trzeba raczej milczeć, niż uwłaczać im próżną paplaniną. Tam, gdzie brak słów, pozostaje zaniemówienie przerażonego zachwytu: „wyśpiewywanie” świata.
Ot i wszystko, co mogę rzec o obrazach Izy.”

Prof. Andrzej Bednarczyk
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

Iza Kostiukow

 Graduated from the Academy of Fine Arts (currently the University of Arts) in Poznań, where she developed and defended her diploma project in 1993, supervised by Professor Jacek Jagielski. The artist now works at the Gallery of the Centre for Culture and Art Wieża Ciśnień in Konin, conducting classes and workshops at the centre’s drawing and painting studio. In 2011, Kostiukow received the Badge of Merit for the City of Konin, awarded by the President of the City. Her metier is easel painting. The artist also contributes as curator of plein-air painting events. Since 2013, Kostiukow has collaborated with the ABC Gallery as co-organizer of the International Plein-Air Session Summer Jam.

  " What will one find, then? The elements and the measures. Turbulent gestures, shaken by untameable dynamism and straight lines, like rulers applied to a fish writhing out of grasp. The gestures arc out to assault the edges of pictures, the lines scramble to seize and arrest the remnants of computable order. This dichotomy is akin to squaring of the circle, to the incalculability of the proportion of 1:3.1415926535… it is refractory and cannot be eliminated. Not everything can be predicted. Not everything can be calculated. Not everything can be grabbed by the short hairs and subjugated. There are such dimensions of the world in the face of which one should respond with silence rather than do them the affront of idle prattle. Where words fail, only the speechlessness of terrified awe remains: the “singing out” of the world. "
And this is all I can say about Iza’s paintings .

Prof. Andrzej Bednarczyk
Academy  of Fine Arts in Krakow